Prayer for the beatification of Suzanne Aubert

Lord Jesus Christ, you taught us that as often as we show compassion to the least of your brothers and sisters, we show it to you.
Hear our prayers that Venerable Suzanne Aubert, who loved the Māori people and devoted her life to the poor, the sick and the underprivileged, and whom the Church has declared to be one of your true and humble followers, may soon be recognised as a saint.

Amen.

He Īnoi mō te Hātotanga o te Kahurangi nei a Meri Hōhepa

E te Ariki e Hēhu Karaiti, nāu mātou i whakaako mēnā ka puaki atu mātou i te pūaroha mō te iti, arā, ngā tēina, ngā tuākana, ngā tuāhine me ngā tungāne, kātahi ka whakaatu mātou i te pūaroha ki ā koe.

Whakarongo mai ki ā mātou īnoinga ki a Meri Hōhepa te Wahine Kahurangi nāna i te aroha te iwi Māori. Nāna i awhi ngā tāngata pōhara, ngā tūroro, me ngā tāngata rawakore. Meatia tēna, kua karanga rawa atu te Hāhi i tētahi tāngata o āu pononga tapu, o āu tāngata māhaki hoki. Ā te wā tonu, mā te katoa e mōhio mai tōna Hātotanga.

Āmene.

To download the prayer card: Suzanne Aubert Prayer Card