Lord Jesus Christ, you taught us that as often as we show compassion to the least of your brothers and sisters, we show it to you.

Hear our prayers and grant that Suzanne Aubert, who supported the Māori people and devoted her life to the care of the poor, the sick and the under-privileged, will be recognised by the Church as one of your true and humble followers.

Amen.

 

He inoinga mō Mother Aubert

E te Kaiwhakaora, nāu te kupu tohutohu inā whai aroha mātou ki te hunga iti rawa he tohu aroha tēnā ki a koe.  Whakarongo mai ki ā mātou inoinga mō Meri Hōhepa Aubert kia whakaaetia e te whakaminenga o te Hahi ko ia nei tētahi o āu ākonga pono, ākonga whakaiti i whakapaua e ia tōna kaha katoa ki te hunga pōhara, ki te hunga māuiui me te ako anō i ngā whānau Māori.

Amene.